Artikkelarkiv

09.06.2021 21:48
  Etter en del frem og tilbake, og med litt surr og kluss fra både OBOS og Posten, er det nå endelig fastsatt at det skal holdes digitalt ordinært årsmøte i Tokerudtoppen Sameie i tidsrommet 18. juni 2021 kl.16:00 - 23. juni 2021 kl.16:00.  Samtlige seksjonseiere skal nå ha mottatt...
23.05.2021 18:13
  Noen av dere har kanskje notert at brannvesenet har vært hos oss i ettermiddag. Dette skyldes branntilløp ved et søppelnedkast utenfor nr. 16. En årvåken og handlekraftig beboer i nr. 16 tok kontakt, og brannvesenet ble tilkalt. Brannen ble raskt slukket. Årsaken til hendelsen var at...
21.05.2021 20:46
  Vi har tidligere informert om behovet for å få en gjennomgang av tilstanden for vannrørene i sameiet. Stadige nye saker om vannlekkasjer har også aktualisert denne problemstillingen. Styret engasjerte et firma med lang erfaring innenfor dette feltet, og det ble foretatt en grundig inspeksjon...
20.05.2021 20:41
  Da styret enstemmig besluttet å stenge Vibbo for beboerne, var bakgrunnen at plattformen utviklet seg til å bli et forum for økende grad av personangrep og krenking av den enkeltes personvern. Forsøk på å forhindre dette førte ikke fram. Samtidig er og var det en vanskelig balansegang mellom...
06.03.2021 01:13
  Litt informasjon fra Styret   1. Dere har sikkert merket dere at i løpet av denne uka har vi hatt besøk av en rekke politibiler. Dette har skjedd i to omganger. Vi har ikke opplysninger om hva dette gjelder, men det er åpenbart en aksjon fra politiets side. Følgelig er det grunn til å...
08.02.2021 14:04
  Vi har som dere vet løpende vedlikeholdsoppgaver. Legger ut to brev i den forbindelse fordi dette er to saker som berører hver enkelt av dere i hverdagen. I den forbindelse kan vi opplyse om at prisen på materialene til etterisoleringen av hovedrør, der vi som kjent har «fyrt for kråka» i...
05.02.2021 16:44
  En kort oppklarering angående rehabilitering av garasjehuset. Det har tydeligvis blitt en del misforståelser når det gjelder prisen på dette tilbudet - så for å gjøre det klart: Det kan opplyses at tilbudet vi nå har fått, er tilnærmet det samme som Consolvo i sin tid ga...
29.01.2021 17:00
  Sameiet Tokerudåsen har tilsynelatende fått tilgang til tilbudet fra Consolvo om rehabiliteringen av garasjehuset. I den forbindelsen har styrelederen i Tokerudåsen sendt en e-post der han etterlyser opplysninger om bytte eller oppgradering av det elektriske anlegget og vann/...
27.01.2021 13:00
  Vedlagte tilbud fra Consolvo AS gjelder rehabilitering av eksisterende garasjehus. Som dere er kjent med har vi arbeidet med dette en god stund, og dette er da resultatet. Totalkostnaden ligger ca. kr 20 – 25 millioner under det overslaget som Selvaag Prosjekt AS har opererer med. For...
22.01.2021 15:23
  Styret har mange ganger – i ulike sammenhenger – forsøkt å få dere til å passe på deres egne leiligheter. Det er et stykke igjen for flere til å lykkes med dette. Forleden kveld oppsto følgende situasjon: I en leilighet hadde seksjonseier ikke klart å fjerne risten over sluket på terrassen...
Elementer: 1 - 10 av 108
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Tokerudtoppen Sameie Tokerudberget 10
0986 Oslo
tokerudtoppen@styrerommet.no